งานพาร์ทไทม์ของเลขาคนสวย Honoka Tsuji

คุณสึจิอิ สตรีที่แต่งงานแล้วในแผนกบัญชี เข้าร่วมงานกับบริษัทในฐานะพนักงานเป็นครั้งคราว โดยทำงานนอกเวลาเพื่อจุดประสงค์ทางครอบครัว Mr. Tsujii ได้รับการว่าจ้างจากผู้อำนวยการชายที่มีสิทธิ HR แต่เหตุผลที่จ้างเขาคือเขาไร้ยางอายและมีปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดูเหมือนว่าสาเหตุคือ… ฉันทำดีที่สุดแล้ว ฉันกำลังช่วยให้คุณได้รับการว่าจ้างโดยเร็วที่สุด

Related videos