ทริปธุรกิจที่มีความสุขของครูหญิงและรองอธิการบดี

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ซากุระ เป็นครูหญิงที่ตัดสินใจดูตัวอย่างการทัศนศึกษา ในโลกของวิชาชีพครูที่มีคนเจ้าเล่ห์และเจ้าเล่ห์มากมาย รองอาจารย์ใหญ่ก็ไม่มีข้อยกเว้น ในขั้นต้น ซากุระถูกข่มขืนแต่ถูกข่มขืน และโลกที่บิดเบือนของรองอาจารย์ใหญ่ก็ถูกกลืนหายไป ในเวลาอันสั้นเพียง 1 คืน 2 วัน เธอก็ตกสู่โลกแห่งความสุขอย่างรวดเร็ว…

ทริปธุรกิจที่มีความสุขของครูหญิงและรองอธิการบดี

Related videos