มีความสุขกับการไฟฟ้าดับกับเพื่อนร่วมงานหัวโต

พนักงานสอบสวนเริ่มทำสัญญากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อจับตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีค้ามนุษย์ กลางฤดูร้อน ในห้องปิดโดยไม่มีเครื่องทำความเย็น ฉันนอนไม่หลับ ในที่สุด ทั้งสองก็ถึงขีดจำกัดและเริ่มโหยหากันและกันในขณะที่เลียเหงื่อ Haru Kawamura เลียไก่ที่สำลักราวกับว่ากำลังดื่มมันและอัดแน่นด้วยหน้าอกเต็ม เมื่อไฟถูกจุดแล้ว จะหยุดไม่ได้ เหงื่อและของเหลวในร่างกายจะสะสมและแรงขับทางเพศยังคงอยู่ ฮารุมีสัมพันธ์ที่สิ้นสุดเมื่อคดีคลี่คลาย แต่เขาจำเพศที่เขารู้สึกได้จริงๆ…

Related videos