สัญญาทางเพศกับเลขานุการแต่งงาน

Marina เป็นภรรยาของผู้ชายที่ทำงานให้กับ บริษัท ขนาดเล็กอย่างไรก็ตาม บริษัท ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพและในที่สุด บริษัท ที่มีขนาดใหญ่กว่า บริษัท ซีอีโอของ บริษัท ขนาดใหญ่เช่น Ozawa เช่าสามีและท่าจอดเรือในฐานะนักบัญชี แต่เขาตัดสินใจซื้อท่าจอดเรือและเขาเปลี่ยนตำแหน่งงานของเธอเป็น “เลขานุการส่วนตัว” เงินเดือนของเธอสูงกว่าสามีของเธอและเธอทำงานอยู่ในเขา สำนักงาน …

สัญญาทางเพศกับเลขานุการแต่งงาน
สัญญาทางเพศกับเลขานุการแต่งงาน

Related videos