4 HMN-003

เอ วี ใหม่ เปิด ตัว ต่างประเทศ ครั้งแรก โดน ลง เเ ข ก เคร่ ตก ใน เน้น สด โดย จะ เล่น 4 ตอน HMN-003 ด้วย กัน เริ่ม ต้น ฉาก แรก ด้วย การ ขึ้น ขึ้น เคร… 1น้ำ 2 2คน 3 จับตราชายปิดตา 2ต่อ1